Harmonogram dne

Jak u nás vypadá běžný den?

7:30 – 8:30 příchod dětí,
8:30 – 9:30 svačina, práce s Montessori pomůckami, volná hra
9:30 – 10:45 setkání na elipse, seznámení s daným tématem, oslava narozenin dětí, sdílení zážitků dětí, práce s Montessori pomůckami
10:45 – 11:45 pobyt venku, procházka
11:45 – 12:15 příprava na oběd, hygiena, oběd
12:15 – 12:30 vyzvedávání děti po obědě
12:30 – 14:30 odpočinek, klidové individuální aktivity, čtení/poslech pohádky
14:30 – 16:00 práce s Montessori pomůckami, společné činnosti, svačina
16:00 – 18:00 pobyt venku, odchod dětí domů

Pro děti je vždy připravený program, děti mají možnost po celý den malovat a vyrábět podle vlastních představ a fantazie nebo podle předem připraveného tématu.

Odpolední pobyt venku, je vždy podle počasí. Převážně v jarních a letních měsících.

Aktivity pro děti:

2x týdně výtvarná činnost

2x týdně hudební činnosti (zpívání, flétna, klavír)

2x týdně pohybové činnosti (cvičení, míčové hry…)

 

Publikováno 2.2.2017